Framtagande av vård- och underhållsplan

Uppenbarelsekyrkan invigdes 1913 och var en gåva från Knut och Alice Wallenberg till Saltsjöbadens församling. Makarna Wallenberg grundade Villastaden i Saltsjöbaden och ligger själva begravda i kyrkans gravkor. Arkitekt Ferdinand Boberg fick fria händer av Wallenberg att rita kyrkan. Det enda kravet på arkitekten var att han i förväg angav byggkostanden. Resultatet blev ett av landets rikast utsmyckade kyrkorum. Ljusföringen i kyrkorummet är säregen och helt riktad mot det bländvita altaret av marmor. Boberg anlitade landets främsta konstnärer: Carl Milles stod för det skulpturala, Olle Hjortzberg för det figurativa måleriet och Filip Månsson för de ornamentala målningarna. Kyrkan är nästan oförändrad sedan den byggdes och är ett av landets märkligaste arkitektoniska verk. AIX Arkitekter AB tar fram en vård- och underhållsplan för kyrkan i samarbete med arkitekt Christina Koch, som under flera år arbetat med kyrkan.

Foto: AIX