Ulls hus

I Uppsala, på Campus Ultuna, byggs Ulls hus. Det är det fjärde stora nybyggda huset på området. AIX Arkitekter har fått inredningsuppdraget av den sex våningar höga och ca 24 000 kvm stora byggnaden. Arbetet med huset pågår för fullt i hörnet av Ulls väg och Almas allé. Under sommaren 2015 kommer lokalerna att tas i bruk. Hyresgäster blir SLUs centrala ledning, administration och servicelokaler. Även Institutionerna för Stad och Land och Ekonomi inryms i huset. Ca 400 enmoduls arbetsrum, två st. hörsalar, ett antal gradängsalar, grupprum, mötesrum, kritiksalar och ritsalar för blivande landskapsarkitekter kommer att finnas. De nya undervisningslokalerna kommer att bli ett komplement till det närliggande undervisningshuset.

Byggnaden består dels av prefabricerade betongelement och stålkonstruktioner, dels av en träbyggnad som är ca 30×30 meter med tydlig trästomme. Vi vill hålla ”ihop” byggnaden med dess olika karaktärer och hitta en funktionell, modern men ändå tidlös inredning som fungerar och kommer att kännas fräsch även efter ett antal år.

Husarkitekter är Ahrbom&Partner Arkitektkontor.