Teknikbyggnader till tvärbanans solnagren

Befintlig tvärbana har förlängts från Alvik till Solna station. Ett helt nytt gestaltingsprogram utarbetades där vårt uppdrag var att gestalta och projektera de nya teknikbyggnaderna som behövdes för driften av anläggningen. Arbetet omfattade totalt 14 byggnader i två storlekar. Den större byggnadstypen innehåller ställverk och likriktare och den mindre byggnadstypen innehåller el, tele och signalutrymmen för drift av hållplatserna.

Vår gestaltningsidé är att bryta ned skalan i en stram, väl utförd byggnadsvolym som tydligt uttrycker ett tekniskt innehåll.

Foto: AIX Arkitekter