Nytt kvarter i ny stadsdel i Uppsala

I norra Uppsala omvandlas gammal industrimark till blandad stad. Vi har efter parallelluppdrag gjort underlag till en detaljplan för 800 lägenheter i 8 kvarter. Planen, organiserad utifrån ett samlande torg- och parkrum, innebär ett nytt centrum i stadsdelen Luthagen. Vi har projekterat bygghandlingar för kvarter 1, vilket innehåller hyresbostäder, trygghets- och seniorboende, sammanlagt 204 lägenheter. I bottenplanet finns lokalyta mot torget. Inflyttning 2013.

Lägenheterna är yteffektiva i blandade storlekar, med tyngdpunkt på mindre lägenhetsstorlekar. Planlösningarna bygger på sovrum mot tyst gårdssida med kök och vardagsrum mot gatorna.

Volymmässigt betonas kvarterets sydöstra hörn, 11 våningar, vid torget. I övrigt har kvarteret 4-6 våningar. Fasadernas två putskulörer bildar ett grafiskt mönster som anknyter till gårdsfasadens balkonggallerier. Gården är ljus och generös med privata uteplatser och gemensamma gräsytor. Husens karaktär utstrålar enkelhet, upprepning och precision. Det byggs för ett långsiktigt förvaltande där varje komponent utförs precist och med omtanke för sin placering i byggnaden.