• Tumbascenen-arkitektur-inredningsarkitektur-teaterteknisk-expertis

Arkitektur, inredningsarkitektur och teaterteknisk expertis i samverkan

Tumbascenen, sammanbyggd med Tumba gymnasium, ligger i Botkyrka centrum och byggdes 1973. Behovet av en modernisering av Tumbascenen sammanföll och samordnades med behovet av en ny byggnad för Kulturskolans undervisningsverksamhet. Vi engagerades som arkitekter, experter på teaterteknik och som inredningsarkitekter för att skriva och förankra program samt projektera bygghandlingar för renovering, ombyggnad och nybyggnad.

Byggnaden med salong, scen och bakutrymmen har använts flitigt både som teater-, musikscen och biograf. Teaterteknik, tekniska system och ytskikt har med åren blivit mycket utslitna och omoderna. Botkyrkas kultur och fritidsförvaltning har under många år tvingats hålla musik- och dansundervisning i provisoriska lokaler spridda i flera byggnader, i brist på egna lokaler

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter