Ny skola vid Trekanten

AIX Arkitekter har gjort förslag till en ny skola som utgör underlag för ny detaljplan.

Området kring Liljeholmen/Trekanten växer och gamla industriområden förvandlas till bostadsområden. För att tillmötesgå det ökande antalet barn i området föreslås en ny skola för cirka 850 elever.

För att anpassa skalan på den nya skolbyggnaden föreslås att byggnaden tillåts skapa mindre platsbildningar utmed fasaden mot gatan. Gestaltningen med de trubbiga vinklarna kan sägas vara en inspiration från stjärnhusen, som ritades i mitten av 1940-talet av arkitekterna Leif Reinius och Sven Backström. Framför allt gör vinklarna att skolbyggnaden upplevs kortare utmed gatan, samtidigt som det, genom platsbildningar vid entréer och portik, ger en mer öppen sida mot gatan. Dessa platsbildningar ger även större möjligheter att ha träd mot gatan.

Takfoten ges en varierad höjd för att skapa upplevelsen av en spännande stadssilhuett, istället för en stor, lång byggnad. Delvis av samma anledning föreslås fasadernas murade ytor att delas i vertikala fält. De vertikala fälten samverkar också med trädens vertikalitet och föreslås utföras i en variation av kulörer från: ockra, sepia, brun, röd, … en färgpalett som finns och identifierar Gröndal.

Den nutida arkitekturen i Trekantens skola bygger vidare på känslan i Gröndals stadsdel.

Illustrationer: Tomorrow