• Trägården
    • Trägården
    • Trägården

Innovativt integrations- och instegsboende

Trägården är ett litet kvarter i centrala Duved med små lägenheter. De är planerade för instegs- och integrationsboende. I Åre kommun har det länge funnits ett behov av ekonomiskt överkomliga bostäder för ungdomar och säsongsarbetare. Kommunen har också tagit mot asylsökande och nyanlända som har möjlighet till sysselsättning i turistindustrin. Förutom bostäder innehåller huset därför offentliga lokaler. Markplanet ska kunna användas som ett socialt tillgängligt rum för samvaro och möten. Det kan till exempel var vara ett bibliotekscafé.

Byggnaden, som är Duveds första hus i fyra våningar, är en del i utvecklingen av byn till ett tätare samhälle. Trägården ska bidra till en mer levande stadsgata där det kommunala fastighetsbolaget Årehus vill verka för att ge ökat underlag för service och handel. Syftet med att bygga huset helt i trä, förutom de redan idag tillgängliga miljötekniska vinsterna, är att ge inspiration till lokal skogs- och träindustri i Jämtland och Härjedalen att utveckla ett närproducerat hållbart byggande. I upphandlingsprocessen visade sig den i projekteringen föreslagna stomkonstruktionen helt i massivt KL-trä prismässigt konkurrenskraftig i jämförelse med anbud som föreslog bjälklag och bärande väggar i armerad betong.

De miljömässiga aspekterna på husets energiförbrukning kommer till uttryck i solpaneler på byggnadens tak. Lägenheterna har golvvärme från lokalt fjärrvärmeverk. Förhoppningen är att stommens massivitet genom stor densitet trä i bjälklag och väggar ska ackumulera invändig värme under vintern och stänga ute solvärme under sommaren.