Teknisk plattform för NCC bollhall

På uppdrag av NCCs projekt Tekniska Plattformar har vi utvecklat lösningar för en mycket prisvärd sporthall. Arkitektinsatsen har fokuserat på planen som ger enkla, komprimerade men ändå goda förutsättningar för idrotts- och föreningsliv. Bollhallen är till exempel något bredare än andra jämförbara idrottshallar för att ge ytor där ledare, föräldrar och även publik kan hitta plats. Spelplanens mått medger tävlingsmatcher på seniornivå. Omklädningsrummen har stora fria golvytor och utgör gräns mellan rena och smutsiga skor. Dagsljusbelysta rum finns i anslutning till entré och servering.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter