Ett litet tempel för bastubad och yoga

Kunden önskade en äkta finsk bastu kombinerat med plats för yoga. Målet var att göra platsen tillgänglig med ett litet ”Tempel” för kontemplation och tvagning. Tempeli är utförd i trä och ligger vid vattnet i nordvästsluttning med milsvidd utblick. Den glasade fasaden mot vattnet täcks av ett logaritmiskt utformat träraster som förhindrar insyn. Samtliga använda träslag finns i direkt närhet på skärgårdsön. Tempelli består av ett basturum, med en magasinerande vedeldad bastuugn, ett avsvalningsrum och en yogaplattform under tak. Ytan är totalt ca 20 kvm.
Till fastigheten hör fler byggnader under uppförande.

Foto: AIX Arkitekter / Privat