• Trapphus

Antikvarisk rådgivning

L M Ericssons huvudfabrik i Midsommarkransen uppfördes 1938-40 och är av riksintresse för kulturmiljövården samt nationellt industriminne. Den ursprungliga fabriken, ritad av arkitekten Ture Wennerholm har byggts ut i etapper och består idag av ett tiotal byggnader. Sedan Konstfacks etablering har området utvecklats till ett konst- och designcentrum. Vi har på uppdrag av Vasakronan tagit fram kulturhistoriskt underlag för upprättande av detaljplan, samt bistått dem i allmänna antikvariska frågor.

Foto: AIX