• Tekniska museet, butik
    • Tekniska museet, butik
    • Tekniska museet, butik

Ny butik på Tekniska museet

2015 renoverades Tekniska museets butik. Butikens nya placering och större yta var ett viktigt steg i museets omstrukturering. Nu möter en generös, inbjudande och spännande butik Tekniska Museets besökare och publik. Här skall ung som gammal hitta något roligt och spännande som ställer hjärnan på prov, ger oss möjlighet att utforska eller bara är helt oemotståndligt.

AIX har ritat en butik som lyfter fram de olika varorna med olika typer av exponeringsmöjligheter. En tydlig struktur ger stor flexibilitet för olika typer av varor och organisation av butiken. En viktig del i arbetet har varit att skapa en god arbetsergonomi för personalen.