Invändig restaurering

Kyrkan från 1200-talet kompletterades under följande århundraden med sakristia vapenhus samt valv. På 1480-talet dekorerade Albertus Pictor kyrkorummet med målningar som tillhör hans förnämsta. På 1700-talets slut byggdes läktare, altare med altarring. Kyrkorummet har genomgått en grundlig restaurering 1992-94 då större yta iordningsställts i koret, nytt stengolv, uppvärmningssystem, bänkinredning, trappa och gradänger på läktare samt annan inredning tillkom. Kalkmålningarna har rengjorts och en ny orgel installerats.

Foto: AIX