Ny belysning i Täby Kyrka

Befintlig belysning i kyrkorummet upplevdes som otillräcklig av både besökare och i kyrkan verksamma. Belysningen mot koret upplevdes som svårt bländande. Tillfälliga belysningsstativ placerade i kor och på orgelläktare användes för att kunna presentera kyrkans valvmålningar för besökare.

Kyrkorummet är kulturhistoriskt mycket värdefullt och därför var belysningsförslagets målsättning att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt ta hänsyn till kulturella värden. Detta gällde infästning, kabeldragning, utseende och hur rum med måleri var avsett att upplevas ur ett historiskt perspektiv.

Lösningen blev ett antal nya, speciellt för projektet formgivna, spiror försedda med belysningsarmaturer som placerades nära hörn mellan vägg och valvpilastrar. Dessa fick stå fritt från väggar och fixerades endast i nederkant i träpanel. Från dessa positioner kunde alla belysningsförslagets funktioner nås.

Ljuskällor valdes med hänsyn till energiförbrukning, livslängd och ljuskvalitet. Lösningen blev att använda lågvoltsbaserade ljuskällor. Dessa har en brinntid av 5 000h och genom att ljusregleras ned minst 10% kunde brinntiden fördubblas till ca 10 000h.

För att minimera installationer i det känsliga kyrkorummet valdes en styrmetod med trådlös överföring av styrsignal. På så sätt kunde flera av de tidigare installerade elledningarna återanvändas trots en modern sofistikerad styrelektronik.

Alla spotar kan nivåregleras individuellt och belysningen fick ett nytt styrsystem som är scenbaserat. Detta innebär att färdiga balanser mellan olika delar av belysningen kan återkallas med tryckknappar på en touchskärm.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter