Parallellt uppdrag med galoppfält som stadskärna

Täby skall bli en regional kärna och där får Galoppfältet en viktig roll. Vårt team i parallelluppdraget utvecklade en tät stadsmiljö med gator, torg och parker, där den centrala esplanaden också är ett aktivitetsstråk. Varje etapp har en stadsfront mot huvudgatorna och ett småskaligare inre och varje bostad relaterar till en park eller ett torg. Förslaget kopplar området till Täby centrum och intilliggande kommundelar och rymmer 6 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser i etappvis utbyggnad.

Teamet bestod av AIX, Lindberg Stenberg och Andersson Jönsson

Illustration: AIX