• inredning-av-Svenska-Filmhuset

Inredning av arkitekten Peter Celsings filmhus

Filmhuset på Gärdet ritades av Peter Celsing och togs i bruk 1970. Svenska Filminstitutet har omvandlat sina kontorslokaler från slutna cellkontor till öppna kontorslandskap. Med hänsyn till byggnadens unika arkitektur har vissa arkitektoniska värden som byggts bort under åren nu återställts. Målet har varit att skapa en välkomnande miljö med nya förutsättningar för intern kommunikation och samarbete. Lokalerna skall spegla Svenska Filminstitutets breda verksamhet som både förvaltar den svenska filmhistorien och medverkar till filmens framtid.

Foto: Åke E:son Lindman / AIX