Ny belysning i Sundbybergs kyrka

Befintlig belysning i kyrkorummet upplevdes som otillräcklig av både besökare och kyrkans verksamma. Belysning i och framför koret upplevdes som hård och bländande. LED belysningen hade en kall färgtemperatur.

Kyrkan, som invigdes 1911, är från början elektrifierad med bevarade pendelarmaturer. Rummet är kulturhistoriskt värdefullt och därför strävade belysningsförslaget efter att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt ta hänsyn till kulturella värden både vad gäller infästning, kabeldragning, utseende och hur rum och målerier är avsedda att upplevas i ett historiskt perspektiv.

Kyrkans olika aktiviteter ställer olika krav på belysningen. Genom att använda ett scenbaserat ljusstyrningssystem kunde olika scener skapas för olika verksamheter, till exempel för gudstjänst, dop, och körframförande.

I tillägg till den funktionella belysningen adderades även en försiktigt rumsgestaltande belysning. Genom att befintliga lampetter och ljuskronor inte längre behövs för att ge allmänljus i kyrkorummet kan nivåer dämpas så att dessa armaturer får en rumsgestaltande varm karaktär. En reduktion av ljusnivåer i dessa armaturer leder även till längre livslängd (och därmed serviceintervall) på ljuskällorna.

En försiktig förstärkning av ljuset mot måleri i koret skapar ett varmt vackert sken i korvalvet.

Foto: Peder Lindbom