Studenthus Frescati - en unik miljö där studenter möts.

Stockholms Universitets studenter har fått en ny samlingsplats med café, studieplatser, studentservice och närhet till Stockholms Studentkår. I samarbete med verksamheten har AIX Arkitekter utvecklat inredningen som skapar en unik miljö för Stockholms Universitet. Här sätts möten mellan människor, utbyte av idéer och studier i centrum.

Det nya huset är ritat av Erseus arkitekter. Det är en öppen ljus miljö med stora glaspartier, almpaneler och en lugn färgskala på golv och väggar. Med utgångspunkt i husets materialitet har AIX tagit fram en inredning med en mustig färgskala som spelar med husets kulörer som bakgrund. Stor vikt har lagts vid utformningen av inredningen för att bidra till en god akustisk miljö.

Med inredningen har olika typer av mötes- och studiemiljöer utformats. Långbordet där man kan sitta som ensam student, där man kan bli flera och där oväntade möten kan uppstå. Grupparbetsplatser där studenter kan arbeta i soffor, på stolar eller i fåtöljer. Här finns även enskilda läsplatser i fåtöljer och en tyst läseavdelning för enskilda studier.

I Studenthusets Café möts studenter, lärare och administrativ personal. Cafédisken har utformats för att på ett attraktivt sätt lyfta fram utbudet samtidigt som de ergonomiska och tekniska kraven tas om hand. Studentkåren har fått nya lokaler och deras informationsdisk annonserar tydligt var studenterna hittar Kåren och deras hjälp och information.

För projektet har arbetet med långsiktighet, bra miljöval och att skapa ett Studenthus som är tillgängligt för alla varit grundläggande.