Ny belysning i Storkyrkan

I samband med att kyrkan behövde rengöras och restaureras inför Kronprinsessbröllopet togs även tillfället i akt att komplettera kyrkorummets belysning. Behoven hade funnits länge. Under ett par års tid var den befintliga belysningen otillräcklig vid det nya centralaltaret, dessutom hade befintlig belysning i kor och mot altartavla kort brinntid, ljuskällorna var svåra att komma åt att byta, vid körverksamhet fick tillfälliga stativ bäras ut och in, och många av kyrkans skatter hade legat i halvdunkel för de många besökarna och turisterna i kyrkan.

Belysningsförslagets målsättning var att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt ta hänsyn till kulturhistoriska värden och inte förvanska kyrkorummets karaktär. Den nya belysningen har genomförts efter tillstånd från Länsstyrelsen. Högt upp på pelarna, på ömse sidor om mittgången, placerades fasta armaturstativ försedda med trefasskenor bestyckade med små spotlightarmaturer. Från dessa positioner kunde många belysningsbehov tillgodoses: Ljus mot centralaltaret, ljus mot verksamhet i och framför koret, körer mm, ljus mot epitafier, kungsstolarna, predikstolen, Vädersolstavlan och skulpturen S:t Göran och draken.

Ljuskällorna valdes med hänsyn till energiförbrukning, livslängd och ljuskvalitet. Lösningen blev att använda lågvoltsbaserade ljuskällor, vilka har en brinntid på 5 000 tim och genom att ljusregleras ned minst 10% kunde brinntiden fördubblas till ca 10 000 tim. Det första gruppbytet av ljuskällor har nyligen genomförts efter 3,5 års drift. Endast en mindre andel (ca 10%) av ljuskällorna hade då slocknat.

För att minimera installationer i det känsliga kyrkorummet valdes en styrmetod med trådlös överföring av styrsignal. På så sätt kunde de tidigare installerade elledningarna återanvändas ihop med modern sofistikerad elektronik. Alla armaturer kan nivåregleras individuellt och belysningen fick ett nytt styrsystem som är scenbaserat. Detta innebär att färdiga balanser mellan olika delar av belysningen kan återkallas med tryckknappar på en touchskärm.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter