Renovering av Stockholms Konserthus

På uppdrag av Stockholms Konserthusstiftelse arbetar vi med renovering av Stockholms Konserthus.

Konserthuset ritades av Ivar Tengbom och invigdes 1926. Byggnaden anses vara en höjdpunkt i 1920-talsklassicismen och är till stora delar välbevarad. Inredningen utformades i samarbete med dåtidens främsta konstnärer och formgivare som Isac Grünewald, Einar Forseth, Carl Milles och Carl Malmsten med flera.

En genomgående upprustning av exteriören ska göras. Ombyggnad av yttertak och takterrasser har genomförts, putsfasader med fönster, glaspartier och smidesräcken skall renoveras. Fasadbelysningen ska ses över.

Interiört har ombyggnad av vissa publika delar och personalutrymmen inletts. Solistloger står nu färdiga. Utrymmen kring orkesterfoajé, personalentré och reception kommer att förnyas och anpassas för nya krav.

I foajéer, garderober, Stora salen och Grünewaldsalen pågår renovering och komplettering av inredning.

Projektet innehåller även uppgraderingar när det gäller de tekniska systemen, ventilation, rörsystem, elektriska installationer och belysning.