Antikvarisk medverkan

Det enskilda byggnadsminnet Stockholms Stadion, som uppfördes för Olympiaden i Stockholm 1912, har upprustats inför hundaårsjubiléet. Arkitekt för Stadion 1912 var Torben Grut.

AIX Arkitekter har på uppdrag av fastighetsägaren tagit fram antikvariska förundersökningar och dokumentationer i samband med projekteringen. Vi har även medverkat med antikvarisk rådgivning samt utfört antikvarisk kontroll av de enskilda entreprenaderna.

Ett flertal åtgärder har genomförs efterhand:

– Omläggning av läktartakets takpanel samt taktegel/plåtavtäckningar.

– Utbyte av gångbrygga på tak tillsammans med uppsättning av ny ljus- och ljudanläggning.

– Renovering/ommålning av alla snickeridetaljer.

– Renovering av flaggstänger och fogkomplettering av murverk.

– Nya tätskikt på torntak.

– Omsättning av stentrapporna till musikläktaren, Maratonporten.

Foto: AIX Arkitekter