Uppdrag efter parallellskiss

Centralstationen är ett statligt byggnadsminne med ständigt nya funktionskrav. Planen ska styra förändringarna i de befintliga delarna så att de samverkar med önskvärda förändringar på lång sikt och i hela området. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Jernhusens projektledning och har omfattat trafikstudier, service och kommersiella verksamheter, kulturhistoriska förutsättningar och stadsbyggnadsfrågor.

Planen klarlägger Jernhusens intentioner beträffande att skapa en god miljö för de 250 000 människor som varje dag passerar Centralen.

Illustration: AIX