Masterplan för Stockholms Central

Vi har under många år arbetat med förslag till förbättringar av Stockholms Central som av många upplevs som svårorienterad. Förslagen syftar till att uppnå en bättre överblick och tydligare rörelsestråk. Som ett led i detta är en ny trappförbindelse nu byggd mellan Centralhallen och Klarabergsviadukten. Tidigare trappor och rulltrappor med flera vilplan samt ett entresolplan har rivits, vilket ger rymd och bättre kontakt mellan stationens olika delar. 2000-2001 utarbetade AIX en Masterplan för centralstationsområdet. Syftet var att staka ut en långsiktig utvecklingsriktning för centralstationen och dess omgivning. Arbetet har fortsatt i planutredningar, stadsbyggnadsstudier, praktiska och ekonomiska genomförandestudier, vilka legat till grund för parallella uppdrag 2002.

Foto: Åke E:son Lindman