Ny förskola på Lidingö

Platsens natur med tallar och nakna bergknallar utgjorde utgångspunkten för planeringen av Sticklinge förskola. Målet var att ta tillvara platsens vackra kvaliteter och behålla så mycket natur som möjligt. Förskolan omfamnar en gård och skapar en trygg nära zon. Gården behölls så orörd som möjligt och stimulerar lek mellan träden och berghällarna. Taken sluttar ner mot gården för att skapa en trygg och harmonisk skala för barn. Fasaden tar sin utgångspunkt från platsen och dess tallar. Med varierade läktbredder i samspelar tallarnas skuggspel med fasaden. De varma orangebruna fönstren och partierna reflekterar tallstammarnas färger. Fönstren rytmiserar vertikalt med utgångspunkt från barnens utblicksmöjligheter men förstärker också trädens vertikala spel. Slamfärgen valdes med hänsyn till miljömedvetenhet samt underhåll.

Förskolan består av två större avdelningar som orienterar sig kring var sitt allrum och länkas samman i sin helhet av det samlande matrummet. Slutbesiktning i november 2015. Verksamheten startade 11 januari 2016 i lokalerna.

Sticklinge förskola vann Rödfärgsprisets publikkategori 2016.