Antikvarisk medverkan

Stockholms Handelskammare flyttade in i sin byggnad på Västra trädgårdsgatan år 1927 och har suttit där sedan dess. Vid inflyttningen gjordes en genomgripande ombyggnad av hela fastigheten signerad Isak Gustaf Clason. Huset är ett av de få kvarvarande privatpalatsen från 1600-talets omfattande utbyggnadsskede på Norrmalm. Stommen i byggnadens äldsta delar är uppförd 1649 och har bevarade stomdelar som ursprungliga bjälktak i tre rum, murade välvda källare. Vindsvåningens takstolar och takutformningen, med säteritak, är fortfarande intakt. Den kommande renoveringen innebär byte av hiss, omdragning av el samt installation av ny ventilation i byggnaden. Marmorerade målningsytskikt i byggnaden från 1927 kommer att konserveras och rengöras.

AIX har på uppdrag av fastighetsägaren Stockholms Handelskammares arkitekter utfört en antikvarisk förundersökning av fastigheten. Arbetet har genomförts i samband med projektering av handlingar inför den tänkta ombyggnaden.

Foto: AIX Arkitekter/Handelskammarens arkiv