Stockholms domkyrkoförsamling - tre kyrkor

Storkyrkan – varsam renovering till kronprinsessbröllopet

Storkyrkans interiör var sedan länge mycket smutsig och sliten när medel beviljades för varsam renovering och rengöring. Under hård tidspress stod kyrkan klar till kronprinsessbröllopet i juni 2010. Vi projekterade och guidade församlingen under hela entreprenaden, från omfattade förslag och tillståndsansökningar, inventeringar, beskrivningar, kostnadsberäkningar, medverkan vid upphandling till uppföljning. En viktig del i projektet var ny belysning av en rad praktföremål i kyrkorummet som nu framträder i all sin glans. Även den sedan tidigare projekterade belysningen i mittgången har utökats. Ljuskällor och styrning har ny teknik vilket ger ett lättarbetat system med förprogrammerade scenarior för olika evenemang så som gudstjänster, turistbesök och stora konserttillfällen.

Kyrkan är Stockholms domkyrka och ett av stadens mest använda publika rum. För nutida användning av kyrkorummet projektledde vi redan 2007 en plats för kyrkans nya centralaltare med möbler ritade av inredningsarkitekten och konstnären Lisa Gerdin. Några få bänkar flyttades undan och golvets kalkstensbeläggning kompletterades med noggrann passning av stensorter, format och detaljer. Ett nytt genomsiktligt räcke under predikstolen ritades för att göra den nya altarplatsen luftigare. Gestaltning och genomförande skedde med oss som projektledare.

S:t Jacobs kyrka – restaurering

Kyrkan byggdes under perioden 1588-1643. År 1723 brann delar av kyrkan och ett nytt torn byggdes efter ritningar av G J Adelcrantz. Tornhuven ritades av Carl Hårleman. Under århundradenas lopp har kyrkan renoverats åtskilliga gånger och fasadkulören varierat. AIX uppgift har varit att ta fram ett program för upprustning av fasaderna med ny puts och målning av stendetaljer samt järndetaljer i fönster. Kyrkans kulör är röd med vita detaljer som den var efter branden 1723.
Under hösten 2009 var S:t Jakobs kyrka stängd för rengöring av väggar och valv. Vi tog fram program- och tillståndsansökningar för dessa arbeten samt ansvarade för projekt- och byggledning.

Storkyrkan, S:t Jacob- och S:ta Clara kyrka – vård- och underhållsplaner

Vi har tagit fram vård- och underhållsplaner för domkyrkoförsamlingens alla tre kyrkor. I början av 2000-talet var Jan Lisinski (en av AIX grundare) domkyrkoarkitekt med ansvar för de tre kyrkorna. Vi är idag rådgivande arkitekter till församlingen.

Foto: Åke E:son Lindman