Invändig renovering av Stenbockska palatset

Vi har utfört uppdraget Antikvarisk medverkan har i samband med invändiga upprustningsarbeten i SBM Stenbockska palatset på Riddarholmen. Uppdraget har utförts under ledning av husarkitekt Johan Ahnborg, Ahrbom & Partner Arkitektkontor.

Åtgärden har genomförts med utgångspunkt från hyresgästanpassning i samband med att i byggnaden ökat antalet arbetsplatser från 30 till ca 55.

Ombyggnaden har främst berört frågan om en uppgradering av brandskyddet, där tidigare brister gällande brandavskiljning och utrymningsvägar har åtgärdats. Även ventilation, i samband med det ökade personantalet, har uppdaterats tillika med övriga tekniska system som el, värme och solavskiljning.

Ändringsåtgärderna har även inneburit restaurerings/konserveringsåtgärder i ett antal utvalda rum. I det sammanhanget utgör det så kallade Aprummet byggnadens mest intressanta rekonstruktionsprojekt, med fullföljandet av en ambition från 1972-års restaurering i palatset.