Ny belysning i S:t Olofs kyrka

S:t Olofs kyrka i Täby är en träbyggnad från början uppförd som Kristinebergs kapell 1929 ritad av arkitekt Evert Milles. Kyrkan stod ursprungligen i S:t Görans församling men flyttades redan 1941 till sitt nuvarande läge.

Befintlig belysning i kyrkorummet upplevdes som otillräcklig av besökare och kyrkans verksamma. Belysningen bestod till största delen av malmkronor i kyrkans mittaxel som bländade och gav en otillräcklig ljusnivå. Kronornas läge skymde även sikt mellan orgelläktare och kor. En del sentida belysningstillägg i form av spotar och plafonder ersattes även i samband med belysningsuppdraget med syfte att uppnå bättre funktion och visuell sammanhållning i den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden.

Kyrkans aktiviteter ställer olika krav på belysningen. Genom att sektionera belysningsfunktioner i olika grupper kan belysningen anpassas för olika behov.

Utöver den funktionella belysningen adderades även en försiktigt rumsgestaltande belysning. Mässingstallrikar med dekorativa ljuskällor skapar en glittrande atmosfär i kyrkorummet som bidrar till malmkronornas stämningsskapande funktion.

Vissa bilder och kyrkoföremål fick även en förstärkt belysning med hjälp av små diskreta spotlights.

Genom att befintliga lampetter och ljuskronor inte längre behövs för att ge allmänljus i kyrkorummet kan nivåer dämpas så att dessa armaturer får en rumsgestaltande varm karaktär.

 

Foto: Peder Lindbom