En urban simhall

Nu har startskottet gått för en ny och efterlängtad simhall i Solna. Badhuset placeras i anslutning till Ulriksdals IP i Ritorp intill tre ishallar och skapar där ett nytt sportcentrum som blir en naturlig mötesplats för motion, aktivitet och idrott. Byggnaden markerar den östra porten till Arenastaden och ingår i en ny sammanhållen stadsfront mot järnvägen. Simhallen är tydligt exponerad ut mot järnvägen och får härigenom en tydlig närvaro i Solnas nya expansiva stadsdelar kring Arenastaden. Badet, som är en egen fastighet, är genom en tredimensionell fastighetsbildning, samlokaliserad med ett kontorshus. Bad- och kontorshusbyggnaden utgör en sammanhållen byggnadsvolym. Vi har ritat badhuset och Strategisk Arkitektur kontorshuset som kommer att byggas för Fabege. Kombinationen av ett kontorshus och ett bad är ett nytt koncept för hur badanläggningar kan lokaliseras i framtidens täta urbana stadsdelar och byggnaden som helhet är nominerad till MIPIM Future Project Awards 2019.
Projektet föregicks av en lokaliseringsstudie där vi utredde olika placeringar för simhallen och möjligheten att inrymma även andra byggnadsprogram i området. I samband med byggnationen kommer gång- och cykelförbindelser förbättras vilket bidrar till att länka samman Arenastaden, Frösunda och Ritorp.

Simhallen kommer erbjuda simundervisning, motionssim, vattengympa, babysim och rehab. Det kommer finnas totalt tio simbanor på 25 meter, en undervisningsbassäng, en flexibel multibassäng med höj- och sänkbar botten, en barnbassäng, bastu och omklädningsrum. Den nya badanläggningen kommer interiört att utformas som en robust badmiljö med stora inslag av tegel och trä.

Byggstart är planerad till våren 2019 med färdigställande under 2022/2023.