Pilotprojekt för flervånings bostadshus med trästomme i Colombia

I Medellin och övriga Colombia pågår en större urbanisering. Stort intresse riktas mot konstruktioner i trä som kan innebära en mer än 50-procentig sänkning av en byggnads ”carbon footprint”. Som en följd av vårt engagemang i UN Habitat, World Urban Forum, tar vi i samarbete med EDU, stadsbyggnadskontor och kommunal byggherre i Medellin, tillsammans med Folkhem och KLH Sverige AB fram ett förslag till ett pilotprojekt för ett sexvånings bostadshus med prefabricerad trästomme i Colombia. Projektet med rubriken ”Sol de Oriente” ska leda till ett lägenhetshotell med ca 30 lägenheter. Bostäderna är tänkta att användas som evakuerings- och genomgångslägenheter i EDU:s program för upprustning av Medellins kåkstäder. Målsättningen är också att huset, förutom trästommen, ska innehålla fler exempel på modern miljöteknik. Solceller, kollektorer av solvärme för varmvatten, sopsorteringssystem, miljövänliga toaletter och tillgång till köksträdgårdar ska öka miljömedvetenheten hos Medellins invånare. Projektet är även tänkt att kopplas till program för svenskt bidrag till utvecklingsarbete i Colombia för långsiktigt hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.

Illustrationer: AIX Arkitekter