• Södra Paviljongen
    • Södra Paviljongen

Antikvariskt uppdrag för Södra paviljongen

Stockholms centrals södra del består av den så kallade Södra paviljongen. Byggnaden uppfördes 1925-28 och fungerade som stationens södra utgångshall fram till slutet av 1950-talet. Efter flera mindre ombyggnader ändrades hallen till en konferenslokal 1994. Under åren 2012-2014 har paviljongen byggts om till Kollektivtrafikens hus som är mötes- och arbetsplats för kollektivtrafikens aktörer.

AIX byggnadsantikvarier har medverkat i projekteringen och utfört antikvarisk kontroll under byggskedet. Flera antikvariska utredningar har tagits fram så som förundersökning, konsekvensanalys och färgsättningsförslag. Den stora hallens färgsättning har återställts av AIX.