Modernisering av pendeltågstation

Vi har gjort en modernisering samt nybyggnad av Södertälje Hamns pendeltågstation. Arbetet omfattade systemhandling för en ny biljetthall och programhandlingar för nya plattformar, gångtunnel, väderskydd och hållplatsutrustning. Den nya biljetthallen förlades i en ny byggnad bredvid det gamla stationshuset. Gestaltningen präglas av en tydlig ny identitet där dagsljus och orienterbarhet för resenärerna är i fokus.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter