Kultur- och aktivitetshus i Söderhöjden, för hela Jakobsberg

I Söderhöjden i Jakobsberg utvecklar vi tillsammans med Järfällahus och Järfälla kommun ett kultur- och aktivitetshus i en befintlig lokal som stått oanvänd i många år. Det ska stärka kommunens förenings- och kulturliv och bli en mötesplats där kreativitet och engagemang i området kan tas om hand och utvecklas. Målet är också att kommunikationen mellan kommunen och dess invånare ska underlättas. Huset ska vara till för alla Järfällabor med extra fokus på Söderhöjdens boende.

Under processen har kommunens invånare fått vara med och tycka till om vilka funktioner huset ska innehålla och efter det så planeras nu utrymmen för matlagning, möten, utställningar, föreläsningar, skapande verkstad, dans och musik med mera.

Invigning planeras till våren 2018.

Illustrationer: AIX arkitekter