Ombyggnad av flickläroverket vid Sveaplan från 1936 av Nils Ahrbom och Helge Zimdahl

Byggnaden är av Byggnadsminnesklass. Underlaget för Kommunal ungdomsutbildning försvann på 70-talet och byggnaden prövades för flera andra olika verksamheter. Efter noggrann prövning och konsekvensanalys beslutar kulturarvsmyndigheterna i början på 90-talet att byggnaden får användas och ombyggas för högskoleverksamhet åt Stockholms universitet. Modernismens experimentlusta och uppfinningsiver hade lämnat byggnaden med utökade underhållsbehov. Klimatfrågor och ökade omvärldskrav ställde svåra frågor kring lösningar i en byggnad gestaltad med minimala uttrycksmedel. Bottenvåningen gjordes nära ursprunget. Övriga plan byggdes om helt, men med total tillämpning av upphovsmännens stränga men lustfyllda syn på ljusets hantering i en ny tids byggnad. Nils Ahrbom och Helge Zimdahl deltog under hela projekteringen och närvarade vid invigningen 1996. De tekniska systemen uppdaterades helt men utan att byggnadens såväl yttre som inre gestalt behövde förfaras.

Foto: Mats Håkansson