Antikvarisk medverkan

Två av det sena 1800-talets praktfulla bostadshus på Norrmalmstorg har nyligen byggts om till Nobis hotell. Det putsade huset byggdes om för bankverksamhet i klassicistisk stil 1918. Bankens direktionssvit med boaseringar i ädelträ har bevarats och används nu som konferensrum. I bankhallen, numera jeansaffär, utspelade sig det s.k. Norrmalmstorgsdramat 1973. Tegelhusets våningsplan kontoriserades tidigt, men några rikt dekorerade bostadsrum med kakelugnar är bevarade.AIX har på uppdrag av fastighetsägaren tagit fram antikvariska förundersökningar och dokumentationer. Vi har även medverkat med antikvarisk rådgivning vid ombyggnaden.

Foto: AIX Arkitekter