AIX skolor

AIX har nyligen fått uppmärksamhet för sina skolprojekt genom invigningen av Lugnets skola strax efter årsskiftet och priset strax före nyår till den sedan tio år tillbaka verksamma Balingsnässkolan. Det har gett oss anledning att sammanställa ett antal av våra mest intressanta skolprojekt och samtidigt berätta lite om AIX bakgrund som skolarkitekter:

Tack vare våra erfarenheter inom restaureringsområdet fick vi för ett antal år sedan uppdraget att anpassa Sveaplans flickläroverk för högskoleverksamhet åt Stockholms universitet och SISAB. Det ledde till fortsatt samarbete med SISAB. Skolor har därefter blivit en allt större del av AIX verksamhet.

AIX har nu programmerat och genomfört ett stort antal projekt knutna till grund- och gymnasieskolan. Vi arbetar för närvarande med flera intressanta och roliga skolprojekt. Vårt samarbete med olika kommuner och fristående aktörer har gett oss erfarenhet och kunskap om olika pedagogiker såväl som olika verksamhetsformer. Kunskap som gör att vi ofta anlitats tidigt i planeringsprocessen för programutredningar. Men AIX engageras i alla skeden, från tidiga skissförslag som underlag till detaljplaner till att ta fram alla nödvändiga handlingar för att färdigställa en fullständig och innehållsrik skolmiljö.

Nedan följer ett urval:

Pågående:

  • Rudboda nya skola, Lidingö. Lidingö stad & Skanska
  • Trekantens skola, Stockholm. SISAB
  • Hällsboskolan, Stockholm. Akademiska Hus & SPSM
  • Konradsberg, Stockholm. Akademiska Hus & SPSM
  • Sticklinge skola, Lidingö. Lidingö stad
  • Sticklinge förskola, Lidingö. Lidingö stad

Genomförda:

Programutredningar:

  • Södra Latin, Stockholm. 2013. SISAB
  • Eiraskolan, Stockholm. 2013. SISAB
  • Tullgårdsskolan, Stockholm. 2013. SISAB
  • Mälaröarnas waldorfskola, Ekerö. 2011. Märalöarnas waldorfskola

Tävlingar och förslagsskisser: