Värdigt bemötande i lugn och inspirerande miljö

AIX inredningsarkitekter har hjälpt Skolinspektionen med att formulera sina behov för att sedan projektera ombyggnad och anpassning av deras befintliga lokaler.

Skolinspektionen har fått en miljö som svarar på deras behov av lugn och harmoni på arbetsplatsen. När stora delar av personalen ofta är ute i fält flera dagar i veckan är det viktigt att känna trygghet på sin arbetsplats. Vi har arbetat med mjuka övergångar i färg, material och struktur med ett stråk av lekfullhet.

Inredningen speglar nu verksamhetens behov av att kunna möta externa besökare på ett tryggt och respektfullt sätt och medarbetarna har fått en lugn och inspirerande arbetsmiljö.

Ombyggnad och ny inredning utfördes i etapper under 2015/ 2016.