Parallellt uppdrag 1997, ombyggnad 1998-2000

Den första domkyrkan i Skara invigdes omkring år 1150. Under århundradena som följde har kyrkan byggts om många gånger.I slutet av 1800-talet ledde arkitekt Helgo Zettervall en omfattande renovering och ombyggnad, då återfick kyrkan sin gotiska karaktär och sina välkända kyrkspiror. Drygt 50 år senare var Ivar Tengbom arkitekt för en invändig omdaning av kyrkorummet. Vid ombyggnaden 1999 har det gotiska kyrkorummet lyfts fram ännu mer och kryptan har blivit ett vackert rum för andakt. Delar av inredningen har nygestaltats och är utförd i traditionella och delvis lokala material.

Foto: Åke E:son Lindman