Parallelluppdrag, programstudie och underlag för detaljplan

Hallen omfattar ca 2000 kvm och är tänkt att ersätta gymnastiksalsbyggnaden vid Skanstulls gymnasium (Frans Schartau), ritad av Ahrbom & Zimdahl. AIX förslag placerar hallen i slänten som fond för Kanalplan och lämnar skolgårdsplanen och Tullgårdsparken orörd.

Illustration: AIX / D Fagerberg