Ombyggnad av källarvåning för ny hörsal, barnverkstäder, toaletter och ny entré

Sjöhistoriska museet saknade en bra hörsal, barnverkstäder och toaletter behövde rustas upp och museets ventilations- och värmesystem var undermåliga. Det fanns också ett starkt önskemål från muséets sida att kunna utnyttja sina lokaler bättre, framför allt kvällstid. Lösningen blev en ny inomhustrappa som förbinder källarvåningen med caféet och en ny entré från museets baksida som även fungerar för utrymning. Planlösningen är helt ny och anpassad efter museets behov. Formgivningen är enkel och maritim med svängda hörn. Eftersom byggnaden är ett statligt byggnadsminne är alla ändringar noga avvägda för att inte skada det kulturhistoriska värdet, bl.a. har ett plankgolv från 1950-talet renoverats och återlagts. Vår ambition har varit att förenkla och samordna tekniska system för att slippa störande installationer. Projektet har omfattat alla steg från programhandling, myndighetshandling (RAÄ och bygglov), förfrågningsunderlag, bygghandling och bygguppföljning. Ombyggnaden blev klar i februari och öppnades lagom till sportlovet 2015.

Sjöhistoriska museet ritades av Ragnar Östberg och invigdes 1938. Byggnaden förvaltas av Statens fastighetsverk och nyttjas av Statens Maritima Museer.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter