• Sickla Kaj
    • Sickla Kaj
    • Sickla Kaj

Stationstak för snabbspårväg

Uppdraget innebar att tillsammans med Stadsbyggnadskontoret finna ett adekvat uttryck för en ny sorts central plats belägen utanför innerstaden men innanför förorten. En plats som i Hammarby Sjöstad skulle markera funktionell täthet och medföra attraktion på Sjöstadens egna villkor. Studierna ledde till att öppna torglösningar undveks, stadsrummet hölls ihop och en visuell förtätning skapades i den pipeline som Sjöstadens centrala boulevard utgör, på den plats som innehåller centrala kommersiella funktioner. Takets gestalt har under processen tagit form av enkelt formad stadspergola.