Utbyggnad av norra Sävja

På en vackert belägen åkersluttning i norra Sävja, med utblick både mot centrala Uppsala och Uppsalaslätten har vi efter inbjudet parallellt uppdrag, tillsammans med Lola arkitektur & Landskap fortsatt med en plan för 650 bostäder. Planen har en tydlig struktur för privata och offentliga rum och möjliggör en rikt varierad bebyggelse med både flerbostadshus och småhus. Dess utgångspunkter har varit att tillvarata siktlinjer mot Uppsala, bilda en tydlig front mot det öppna omkringliggande åkerlandskapet och skapa intressanta gröna rum.

Vi har upprättat detaljplanen och projektet pågår. Arbetet drivs i nära samarbete med kommunens planarkitekt och byggherren. Planen beräknas antas innan årsskiftet 2010.

Illustration: AIX Arkitekter / Lola