Modernisering

Saltsjöbanan som invigdes 1893 går genom ett flertal kulturhistoriska platser. Vi arbetar med en modernisering av hållplatserna. De äldre stationsmiljöerna bevaras samtidigt som de nyare hållplatserna får en mer sammanhållen gestaltning. Målet är att öka hållplatsernas kapacitet och att modernisera funktion, säkerhet och tillgänglighet. I arbetet ingår förutom hållplatsmiljöerna även att gestalta de nya likriktarstationerna och teknikhusen som kommer att behövas för den nya anläggningen. Totalt moderniseras 16 hållplatser.

Illustration: AIX Arkitekter