Stockholm, Danderyd, Vallentuna och Åkersberga

Roslagsbanan är Sveriges enda smalspåriga spårväg med reguljär trafik. Banan som är ca 65 km lång och har 39 hållplatser är en viktig del i Storstockholms kollektivtrafik. Vi har för SL utarbetat en ny standard för hållplatserna. Stor omsorg lades på att få en bra kapacitet och resandemiljö men också på att behålla Roslagsbanans karaktär och skala. För att kunna anpassa en ny standard till mycket varierande miljöer och olika antal resenärer har vi bland annat ritat ett nytt hållplatstak i trä som enkelt anpassas till längd och typ av plattform.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter