Slottsarkitekt, vård, underhåll och modernisering

Rosersbergs slott är ett Sveriges kungliga slott och ingår i den kungliga dispositionsrätten. Huvudbyggnaden uppfördes på 1630-talet men nuvarande gestaltning härrör från tidigt 1800-tal och slottet var fram till 1860 bebott av kungligheter. Flyglar och andra byggnader inom området har genom åren nyttjats för olika verksamheter såsom Infanteriets skjutskola, Civilförsvarsskolan, Räddningsverket, Polisen och Tullen. Idag bedrivs hotell- och konferensverksamhet i slottsflyglarna och sommartid är ett kafé öppet för allmänheten. Slottsområdet förvaltas av Statens fastighetsverk och omfattar förutom slottet ett 20-tal byggnader och en stor parkanläggning. Vård och underhåll av slottets många orörda interiörer är en viktig uppgift, men även modernisering av lokaler för vår tids verksamheter genomförs kontinuerligt. Parken som består av en mer formell barockanläggning och en mer romantisk, engelsk park, skapar en viktig inramning till slottet och är en stor tillgång för såväl boende i närområdet som för besökare till visningar av slottet.

Eva Göransson var slottsarkitekt mellan 2008-2017.