Exteriörbelysning

Rosersbergs slott är ett av åtta kungliga slott i Sverige. Huvudbyggnaden är museum och i flyglarna finns en hotell/konferensanläggning och en bostad. Slottet omfattar även en stor park och inom området med äldre byggnader finns ytterligare bostäder och lokaler för hotell/konferensverksamheten samt en allmän parkering. Slottsfasaderna kring Norra borggården har tidigare endast haft exteriörbelysning i form av lyktor ovanför de olika entrédörrarna. Dessa bländade och gav dåligt ledljus för besökare. I området i övrigt finns olika typer av stolparmaturer.

Belysningsprojektet består av ett antal olika deletapper i olika stadier av planering och genomförande. Belysningsförslagens målsättning är att uppfylla de olika verksamheternas behov och samtidigt ta hänsyn till kulturhistoriska värden och att inte förvanska slottets karaktär. Alla förändringar och tillägg är tillståndspliktiga och efter ansökningar är de godkända av Riksantikvarieämbetet.

Den första etappen som utfördes var Norra borggården. Här modifierades befintliga lyktor ovanför entrédörrarna med ett opalvitt frontglas som minskar bländningen framåt. Samtidigt försågs lyktorna med LED-downlights i botten som lyser upp ytterdörren och trappsteget för att öka säkerheten. I anslutning till slottets huvudentré placerades nya lyktor på vägg, liknande de befintliga, för att skapa fokus kring ingången.

Slottsfasaden har belysts med hjälp av markplacerade armaturer som ger ett varmt välkomnande sken. Den övre delen av fasaden har fått en mycket svag fasadbelysning av små LED spotlights placerade dolt bakom skorstenarna på flygelbyggnaderna.

Parkeringens nya belysning, en stolparmatur som redan fanns etablerad inom området, har försetts med en bättre avbländad ljuskälla, i en varmare färgtemperatur. Nästa etapp omfattar ny pollarbelysning mellan slottet, parkeringen och konferenslokalerna.