Fiktiv utställning i idétävling om Rödluvan och vargen

Utifrån berättelsen om Rödluvan & Vargen ritade vi en fiktiv utställning som rörde sig mellan ljus och mörker. Formgivningen tog fasta på skogen och vandringen genom den. Skogen bildade utställningsrummet, skapade djup och öppna gläntor. Skogen representerade sagan, berättelsen och det magiska. Rödluvan illustrerades av en monter med en barnjacka och en skolväska. Besökarna bjöds på olika sätt in i berättelsen och ämnet. Vårt förslag gav oss uppdraget att formge en utställning om Kalla kriget på Marinmuseum i Karlskrona. Utställningen invigdes i juni 2010.


Illustration: AIX