Vårdprogram för Riksdagshusen på Helgeandsholmen

AIX Arkitekter har under 2008-2012 tagit fram ett vårdprogram för riksdagsbyggnaderna på uppdrag av Riksdagsförvaltningen. Vårdprogrammet behandlar byggnadernas förutsättningar, kulturhistoriska värde, långsiktiga mål för förvaltningen, historik samt en beskrivning av exteriör och interiör. Det har delats in i två delar, en för riksdagshuset östra (RÖ) och en för riksdagshuset västra (RV).

Byggnaderna har en lång historia och är två av Sveriges viktigaste symbolbyggnader; en symbol för Sverige, svensk parlamentarism, demokrati och statsskick. När tvåkammarriksdagen infördes i Sverige år 1866 behövdes ett nytt riksdagshus med två plenisalar. Samtidigt fanns behov av ett nytt hus för riksbanken. Efter många överväganden förlades de båda riksbyggnaderna till Helgeandsholmen, nära slottet. De uppfördes i nybarock med inslag av jugend efter ritningar av arkitekten Aron Johansson.

Riksdagshuset, nuvarande RÖ, invigdes 1904. Det nuvarande RV uppfördes för Sveriges riksbank 1906. På 1960-talet beslutade den trångbodda riksdagen att överta riksbankens lokaler. 1967 fattades beslut om en övergång till enkammarsystem. Riksdagen flyttade därför 1971 till provisoriska lokaler i det nuvarande Kulturhuset och Stadsteatern vid Sergels torg samt nuvarande hotell Scandic Sergel Plaza mellan Brunkebergstorg och Drottninggatan. Lokalbehovet utreddes länge. Under en omfattande ombyggnad av riksbyggnaderna 1980-83 inreddes en större plenisal i det f.d. riksbankshuset. Ansvarig arkitekt var AOS med Magnus Ahlgren, Torbjörn Olsson och Sven Silow i ledningen. Det gamla riksdagshuset blev hus för riksdagens utskott. RV genomgick stora förändringar med bland annat en påbyggnad i flera våningsplan. Några rum bevarades och fick en varsam upprustning med traditionella material och tekniker. Ombyggnaden fick Europa Nostras hedersmedalj 1983.