Prins Eugens Waldemarsudde

Den befintliga entrén, butiken och kapprummet i galleribyggnaden fungerade dåligt och var i starkt behov av upprustning och omdaning. AIX fick i uppdrag att utreda möjligheterna för en bra entrésituation, skapa ett bra första möte för publiken, ett bättre flöde i lokalen, mer effektiva försäljningsytor och ett bättre kapprum. I vårt förslag har vi ändrat på användning av rummen, hittat bra lösningar för flöden och utformat en inredning som möter verksamhetens behov.

Butiken ligger i en tillbyggnad av Waldemarsuddes galleribyggnad. Vi har valt att utgå från de material och den färgskala som finns i huvudbyggnaden/slottet. Inredningen är modern men med samma kvalitet och höga detaljeringsgrad som i den ursprungliga byggnaden.

Prins Eugens Waldemarsudde är ett statligt byggnadsminne och en kulturhistoriskt värdefull miljö.