Utställning om postväsendets historia

Den nya permanenta utställningen om postväsendets historia och om hur Posten fungerar idag har formgets av AIX. Gestaltande miljöer möter en starkt stiliserad form. Det nya och det gamla i ett växelspel där modern teknik och filmmediet, grafik bild, text och föremål samverkar och lyfter fram berättelsen och väcker besökarens nyfikenhet.

Foto: AIX