Färgskiktsanalys och färgsättningsförslag, Tegnérlundens paviljong

Paviljongen i Tegnérlunden var sedan några decennier färgsatt i mörkbrunt med räckesspjälor i vitt. Inför renovering och ommålning gjorde AIX 2013 en undersökning av paviljongens tidigare kulörer. Med grund i färgskiktsanalys och äldre svartvita fotografier föreslogs ett färgschema i gulvitt, ljusblått och gråsvart. Paviljongen har idag målats om med linoljefärg enligt vårt förslag och resultatet är slående.

Tegnérlunden av idag formgavs av landskapsarkitekten Erik Glemme i början av 1940-talet och avspeglar sin tids ideal med en stark integration av natur- och kulturlandskapet, med berg i dager, växter från den svenska floran och paviljongen som centralt motiv. En park hade anlagts på platsen 1890 och dessförinnan var den kvarntomt, väderkvarnar syns på kartor från både 1700- och 1800-tal. Den nuvarande paviljongen uppfördes nära platsen för ett tidigare lusthus som ingått i 1890-talets park.

Undersökningen utfördes en kall februaridag genom torrskrapning med rakblad och med hjälp av NCS-mätaren Color scan 2.0 och NCS index. Processen har fotodokumenterats och undersökningen har kompletterats med arkivmaterial i form av fotografier, ritningar och beskrivningar. Resultatet av stadsdelsförvaltningens renovering är positiv både kulturhistoriskt och estetiskt, med en paviljong som idag återfått lätthet, en färgsättning betydligt närmare den ursprungliga och ett bättre samspel med den omgivande parkmiljön.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter